Via den här portalen kan du få information om Nonviolent Communication i Sverige.

www.nonviolentcommunication.se och www.cnvc.se hänvisade förut till andra sidor som du hittar ovan.